Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Bryn Legesenter

 

Velkommen til våre hjemmesider.

Bryn legesenter er et legesenter med 5 fastleger som ligger på Rykkinn i Bærum.

 

INFLUENSEVAKSINE SESONG 2020/21

Vi starter vaksinering 07.10.20, i år må du ha time for å bli vaksinert og vi gjennomfører dette på ettermiddagen. Ring oss for å avtale tid for vaksinering. 

Vaksinen settes i overarmen, så fint om du har på deg klær det er lett å komme til overarmen på.

 

 

 

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS. Akuttime/time samme dag kan IKKE bestilles på SMS. Ved behov for akuttime må du ringe oss. Du kan også bestille resept på faste medisiner via SMS.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

 Ny tjeneste – videokonsultasjon

Vi har nå startet opp med videokonsultasjoner. Hvis du har en problemstilling som kan la seg løse gjennom videosamtale så kan det avtales. Ta kontakt med legekontoret så sender vi lenke til en slik samtale. Siden dette er i oppstartsfasen vil vi ønske å benytte dette endel fremover for å finne ut hvilken plass det vil ha i vårt servicetilbud til deg som pasient. Vi kan også ha samarbeidsmøter med hjemmesykepleie og sosialhelsetjeneste i hjelpen til våre pasienter. Rent praktisk så sender vi en lenke til den vi skal ha samtale med  direkte til smarttelefon eller nettbrett. Ved å trykke på lenken opprettes en samtale til et virtuelt venterom hvor legen får beskjed om at du er ankommet og henter deg etter tur. Samtalene er kryptert på høyeste sikkerhetsnivå. Egenandelen for videokonsultasjon er 204 kr for konsultasjon med spesialist i allmennmedisin og 155 kr for lege uten spesialistgodkjenning. Faktura uten fakturagebyr sendes ut i etterkant. Frikort gjelder som ved vanlig konsultasjon på legekontoret.

 

 

 

Prisliste

Priser hos fastleger som gjelder fra 1. juli 2018 – 30. juni 2019

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege 
På dagtid: 155,-  

Sykebesøk 
Dagtid: 209,- 
Kveldstid:334,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin 
Konsultasjon: 49,- 
Sykebesøk: 36,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 
Pris: 56,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 
Pris: 66,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 
Pris: 55,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 
Pris: 55,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon / sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 

Pris: 116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer 
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.: 62,- 
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.: 93,- 
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.: 131,- 
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.: 177,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v. 
Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 
Pris: 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes 
Hos allmennlege: 160,- 
Hos spesialist: 257,-

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette 
Etter kostnad

 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter