Kontakt

Kirkegårdsveien 3
1348 Rykkinn
Tlf: 67 15 14 10

Besøk

Kirkegårdsveien 3
1348 Rykkinn

Åpningstider

Mandag-fredag 08.30-15.30
Vi åpner telefonen 08.00